За целта се използва последната версия на програмата IMG BURN. Настройки на програмата и работа с нея:
1.Настройки на програмата
А.От менюто “TOOLS” избираме “SETTINGS”


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.След това отивам на подменю “WRITE”,и трябва да се избере “CALCULATE OPTIMAL”


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Работа с програмата

A.След като сме напрвили настройките от предната точка,се връщаме на началния екран(т.1A) и избираме “Write image file to disc”


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.Зареждаме си файла .dvd(този който е с по-малкия размер от двата файла които сме свалили) и натискаме “WRITE”


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.Ще се появи съобщение че нямате достатъчно място,натиснете “YES”


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.Ще се появи още едно съобщение,на което отново натискате “YES”


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.Ще излезе съобщение с грешка.Натискате “CONTINUE”,след което записването на диска ще започне.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.На 97%  от записа ще излезе още едно съобщение с грешка на което натискате “CANCEL”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G.Веднага след това ще се покаже съобщение да се затвори диска.Тук се избира “YES” и се осавя диска да се финализира


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
След края на записа лога трябва да изглежда общо взето така:


назад