Както много от вас откриха, записвачката е от огромно значение за записа на XGD3 игри. При сегашните записвачки има два проблема, пред които сме изправени. Единия е, че записвачките от магазина не могат да записват DVD+R DL дисковете до абсолютният им максимум (размера необходим за XGD3 игрите), а втория е, че много записвачки не могат успешно да запишат XGD3 игри, а някои дори не се справят добре (или изобщо) с XGD2 игри (старите).

И за двете вече има решение – нов firmware от c4eva, Team Jungle и Team Xecuter, който ще може да се използва в/у няколко модела записвачки, позволявайки им да записват дисковете до максималната им дължина, елеминирайки по този начин проблема с изрязването на игрите при запис. Освен това твърдят и че ще елиминира грешките при записа на Xbox 360 игри.

Попринцип се говореше за нови по-големи празни двуслойни DVD-та, но явно няма да се стига до това. Вместо това ще трябва да издирвате поддържаните записвачки и да ги префлашнете след това с iXtreme Burner Max.

 

Модели които се поддържат :

Liteon iHAS124B = baseline model Liteon iHAS224B = 124 + LightScribe Liteon iHAS324B = 124 + SmartErase Liteon iHAS424B = 124 + LightScribe + SmartErase (or = 224 + SmartErase) Liteon iHAS524B = 124 + LabelTag + SmartErase Liteon iHAS624B = 124 + LabelTag + LightScribe + SmartErase (or = 524 + LightScribe)

назад